adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Organizacje budowlane
w Polsce

Ministerstwo Budownictwa
00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4
tel. (22) 661 81 11
Dep. Ładu Przestrzennego i Architektury
Dep. Strategii i Rozwoju Mieszkalnictwa
Dep. Gospodarki Mieszkaniowej
Dep. Regulacji Rynku Nieruchomości
www.mb.gov.pl

Instytut Rozwoju Miast
30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2
tel. (12) 634 29 53 , fax (12) 633 94 05
www.irm.krakow.pl
e-mail: sekretariat@irm.krakow.pl

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
02-078 Warszawa, ul. Targowa 45
tel. (22) 619 13 50, fax (22) 619 24 84
Zakład w Lublinie
20-601 Lublin, ul. Zana 38c
tel./fax (81) 525 90 19
www.igpik.waw.pl
e-mail: igpik@igpik.waw.pl

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. (22) 828 31 89 , fax 827 07 51
www.piib.org.pl
e-mail: biuro@piib.org.pl

Urząd Dozoru Technicznego
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34
tel. centrala (22) 572 21 00 , fax 822 72 09
www.udt.gov.pl
e-mail: udt@udt.gov.pl

Fedaracja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
00-430 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. (22) 826 87 31 , fax 827 29 49
www.not.org.pl
e-mail: fsntnot@medianet.com.pl

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej
00-366 Warszawa, ul. Foksal 2
tel. (22) 827 85 14 , tel./fax (22) 827 62 42
www.izbaarchitektow.pl
e-mail: izba@izbaarchitektow.pl

Stowarzyszenie Architektów Polskich
00-950 Warszawa, ul. Foksal 2
tel. (22) 827 87 12 , fax 827 87 13
www.sarp.org.pl
e-mail: sarp@sarp.org.pl

Agencja Wspierania Inicjatyw Mieszkaniowych
31-524 Kraków, ul. Grunwaldzka 28
tel. (12) 417 26 56 , fax (12) 412 98 40
www.awim.krakow.pl
e-mail: awim@awim.krakow.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
tel. centrala (22) 661 81 11 , fax (22) 661 81 42
www.gunb.gov.pl
e-mail: info@gunb.gov.pl

Ogólnopolskie Forum Towarzystw Budownictwa Społecznego
00-519 Warszawa, ul. Wspólna 25
tel. (22) 621 64 71 w.257, tel./fax (22) 622 69 48
www.forumtbs.pl
e-mail: biuro@forumtbs.pl

CEBET Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów
03-042 Warszawa, ul. Marywilska 42 B
tel. (22) 811 02 81
fax (22) 811 24 79
www.cebet.waw.pl
e-mail: info@cebet.waw.pl

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej
40-157 Katowice, al. W. Korfantego 193
tel.(32) 258 13 73 , 258 05 72
fax (32) 258 35 53
www.cobrpib.katowice.pl
e-mail: sekretar@cobrpib.katowice.pl

ITB Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. centrala (22) 825 04 71 , fax (22) 825 52 86
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. centrala (22) 843 14 71 , fax (22) 843 29 31
www.itb.pl
e-mail: itb@itb.pl

Klub Polskie Forum ISO 9000
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 a
tel. (22) 464 55 03 , fax (22) 464 55 56
www.pfiso9000.pl
e-mail: pfiso@pcbc.gov.pl

PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 a
tel. (22) 464 52 00 , fax (22) 647 11 09
www.pcbc.gov.pl
e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. (22) 826 14 22 , fax (22) 826 86 34
www.zgpzitb.org.pl
e-mail: zgpzitb@it.com.pl

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów
< 00-926 Warszawa, ul. Mazowiecka 12
tel. (22) 826 31 01 , fax (22) 826 88 55
www.zwiazek.fdf.pl
e-mail: biuro@zwiazek.fdf.pl

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast
90-568 Łódź, ul. Lipowa 73
tel.(42) 637 56 46 , fax (42) 637 55 67
www.ikki.pl/obrem>
e-mail: obrem@ikki.pl/obrem>wyszukaj w serwisie
.
RSS
 RSS
© manufaktura