adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
NIE ZA DARMO ALE DOBRZE
NAZWA@spmieszkaniowa.plf

Strona internetowa dla spółdzielni mieszkaniowej.
Potrzeba czy konieczność?

Wiele spółdzielni posiada swoje konta e-mail na darmowych serwerach, jest to zaletą (brak opłat), ale są i wady, choćby spam, wątłe zabezpieczenia antywirusowe, niewielkie pojemności skrzynek pocztowych.
No... i sam adres nie wskazuje na coś "poważnego". Stąd nasza propozycja, jak wspomniałam, nie jest ona darmowa, gdyż za konto pocztowe o brzmieniu:
NAZWA@spmieszkaniowa.pl
opłata wynosi aż... 100 złotych + VAT ROCZNIE
za konto 100 mega.

a wracając do stron...

Ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. reguluje sprawy posiadania stron internetowej przez spółdzielnie mieszkaniowe w następujący sposób:
(Dz. U. Nr 113, poz. 1208) art. 29 otrzymuje brzmienie:
"Art. 29. 1. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, na stronie internetowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO, ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczane jest w siedzibie zamawiającego, w miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej, co najmniej na 7 dni przed terminem składania ofert.

3. Jeżeli wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 30.000 EURO, zamawiający obowiązany jest zamieścić ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej, od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych do dnia składania ofert."

To tyle jeśli chodzi o konieczność.
A to korzyści płynące z posiadania strony:

Proponujemy wykonanie strony internetowej w dwóch wariantach
1. Podstawowym
2. Rozbudowanym (propozycja wstępna)

Wariant podstawowy
Serwis składający się z dwóch stron: głównej z podstawowymi danymi o spółdzielni (nazwa sm, logo, dane teleadresowe wraz z kontem e-mail, fotografia lub grafika reklamująca spółdzielnię) oraz podstrona z informacjami przetargowymi.
Cena: 1.000 złotych
(obejmuje projekt, wykonanie, umieszczenie na serwerze, zarejestrowanie w podstawowych wyszukiwarkach internetowych (onet, wp, google) oraz moduł administracyjny wraz z instrukcją wstawiania i edytowania informacji przetargowych.

Wariant rozbudowany
Serwis składający się ze strony głównej oraz pięciu podstron:
1. podstrona z podstawowymi informacjami o spółdzielni oraz menu prowadzącym do następnych podstron
2. Statut - statut spółdzielni
3. Oferta (posiadane wolne lokale mieszkalne i użytkowe, sprzedaż, zamiana, wynajem itd.)
4. Aktualności i przetargi (ogłoszenia, apele, informacje na temat walnego zgromadzenia, przetargi itp.)
5. Kontakt (dane adresowe, telefony, osoby do kontaktów, telefony alarmowe, skrzynka pocztowa)
Cena: 2.300 złotych
(obejmuje projekt, wykonanie, umieszczenie na serwerze, zarejestrowanie w podstawowych wyszukiwarkach internetowych (onet, wp, google) oraz moduł administracyjny wraz z instrukcją wstawiania i edytowania informacji zawartych w dziale aktualności.

Opłaty dodatkowe


Kontakt:
Katarzyna Janikowska
redakcja@spoldzielniemieszkaniowe.pl
telefon do redakcji: 52 552 49 33


<< | [1] 2 | > | >>
1 do 1 | razem: 2

wyszukaj w serwisie
.
RSS
 RSS
© manufaktura