Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

nr działek ewidencyjnych
Poradnik

Nr działek ewidencyjnych: Wszystko, co musisz wiedzieć o identyfikacji i rejestracji działek

Nr działek ewidencyjnych jest kluczowym elementem w procesie identyfikacji i rejestracji gruntów. Stanowi on unikalny numer przypisany każdej działce w ewidencji gruntów. Dzięki temu numerowi można dokładnie określić położenie i granice nieruchomości, co ma ogromne znaczenie zarówno dla właścicieli, jak i dla instytucji państwowych i lokalnych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu tematowi, wyjaśniając, jak wygląda proces nadawania numerów działkom ewidencyjnym, jak je odczytywać i jakie informacje można z nich odczytać. Będziemy również omawiać praktyczne aspekty związane z numeracją działek, takie jak zmiany w przypadku podziału działki czy łączenia kilku działek w jedną. Jeśli jesteś zainteresowany zagadnieniami związanymi z identyfikacją i rejestracją działek, ten artykuł jest dla Ciebie.

Jak działa system identyfikacji nr działek ewidencyjnych?

System identyfikacji nr działek ewidencyjnych opiera się na precyzyjnym kodowaniu i rejestracji działek na terenie danego obszaru. Oto kilka istotnych informacji na ten temat:

 • System identyfikacji nr działek ewidencyjnych jest stosowany w celu jednoznacznego określenia lokalizacji i identyfikacji poszczególnych działek na mapie.
 • Każda działka posiada unikalny numer, który jest przypisywany przez odpowiedni organ ewidencyjny.
 • Numer działki składa się z kilku członów, które określają kolejne poziomy podziału terytorialnego, takie jak gmina, obręb ewidencyjny, numer działki w obrębie.
 • System identyfikacji nr działek ewidencyjnych umożliwia szybkie i dokładne określenie położenia danej działki, co jest niezwykle przydatne w procesie planowania przestrzennego, inwestycjach czy rozwiązywaniu spraw administracyjnych.
Część numeru działki Opis
Gmina Kod oznaczający teren gminy, np. 02
Obręb ewidencyjny Kod oznaczający konkretny obręb ewidencyjny, np. 123
Numer działki Kolejny numer działki w obrębie, np. 4567

System identyfikacji nr działek ewidencyjnych jest niezwykle ważny dla prawidłowego funkcjonowania systemu ewidencji gruntów i budynków. Dzięki niemu możliwe jest precyzyjne określenie lokalizacji i identyfikacji działek, co ułatwia wiele procesów administracyjnych i planistycznych.

W jaki sposób sprawdzić nr działki ewidencyjnej?

W celu sprawdzenia numeru działki ewidencyjnej, możemy skorzystać z kilku dostępnych źródeł informacji. Oto najważniejsze metody:

 • Urząd Gminy – warto rozpocząć od kontaktu z odpowiednim Urzędem Gminy, który jest odpowiedzialny za ewidencję gruntów. Możemy zapytać o numer działki ewidencyjnej, podając adres nieruchomości.
 • System Informacji Przestrzennej (SIP) – jest to internetowa platforma, która zawiera wiele danych geoprzestrzennych, w tym informacje o działkach ewidencyjnych. Możemy wyszukać numer działki na podstawie adresu lub lokalizacji.
 • Księga Wieczysta – jeśli jesteśmy zainteresowani konkretną nieruchomością, możemy sprawdzić jej numer działki w Księdze Wieczystej. Wpis dotyczący nieruchomości będzie zawierał informacje o numerze działki.

Warto pamiętać, że numer działki ewidencyjnej jest unikalnym identyfikatorem nieruchomości. Jest on ważny przy wielu transakcjach, takich jak sprzedaż, dziedziczenie czy obciążenie nieruchomości hipoteką. Dlatego warto być pewnym, że mamy poprawny numer działki przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji związanych z daną nieruchomością.

Tabela:

Metoda Opis
Urząd Gminy Kontakt z Urzędem Gminy
System Informacji Przestrzennej (SIP) Wyszukiwanie działki na platformie SIP
Księga Wieczysta Sprawdzenie numeru działki w Księdze Wieczystej

Co to jest numer działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej to unikalny identyfikator przypisany do każdej działki gruntowej. Jest to liczba lub kombinacja liter i cyfr, która pozwala na jednoznaczną identyfikację konkretnej działki w ewidencji gruntów. Numer działki ewidencyjnej jest przypisywany przez organy administracji państwowej odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji gruntów, takie jak urzędy gminne lub starostwa powiatowe.

Najważniejsze informacje na temat numeru działki ewidencyjnej:

 • Każda działka gruntowa posiada swój własny numer działki ewidencyjnej.
 • Numer działki ewidencyjnej jest unikalny w skali całego kraju.
 • Składa się z cyfr lub kombinacji liter i cyfr, które odpowiadają określonym kryteriom identyfikacyjnym.
 • Numeracja działek ewidencyjnych jest ustalana według określonych zasad, takich jak podział terytorialny gminy czy kolejność wprowadzania działek do ewidencji gruntów.

Dzięki numerowi działki ewidencyjnej możliwe jest jednoznaczne określenie położenia działki oraz jej przynależności do określonego obszaru. Jest to szczególnie istotne w przypadku transakcji nieruchomościowych, sporządzania aktów notarialnych czy prowadzenia ewidencji gruntów.

Warto pamiętać, że numeracja działek ewidencyjnych może różnić się w zależności od kraju lub regionu, dlatego istotne jest zapoznanie się z lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi identyfikacji i rejestracji działek.

Jak zarejestrować nr działki ewidencyjnej?

Rejestracja numeru działki ewidencyjnej jest niezbędna dla właścicieli nieruchomości, którzy chcą mieć pewność co do identyfikacji i legalności swojej działki. Aby zarejestrować nr działki ewidencyjnej, należy podjąć następujące kroki:

 • Sprawdź, czy działka posiada już nadany numer ewidencyjny. Można to zrobić w miejscowym urzędzie gminy lub poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji Działek.
 • Jeśli działka nie posiada jeszcze numeru ewidencyjnego, zgłoś jej rejestrację w urzędzie gminy. Wymagane dokumenty to m.in. akt notarialny, mapy geodezyjne oraz wniosek o nadanie numeru działki.
 • W przypadku zmiany granic lub podziału działki, konieczne może być wykonanie pomiarów geodezyjnych i aktualizacja mapy.
 • Opłaty związane z rejestracją działki mogą się różnić w zależności od regionu i wielkości nieruchomości. Należy się upewnić, ile należy uiścić i jakie są terminy płatności.

Zarejestrowanie nr działki ewidencyjnej to ważny krok w procesie legalizacji nieruchomości. Dzięki temu właściciel ma pewność, że jego działka jest prawidłowo zidentyfikowana i wpisana do rejestru. Pamiętaj, że w przypadku pytań lub wątpliwości można zawsze skonsultować się z urzędem gminy lub geodetą.

Czy można zmienić nr działki ewidencyjnej?

Tak, istnieje możliwość zmiany nr działki ewidencyjnej, jednak związane jest to z pewnymi ograniczeniami i procedurami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat:

 • Zmiana nr działki ewidencyjnej może być konieczna w sytuacji, gdy wystąpiły błędy w identyfikacji lub rejestracji działki.
 • Proces zmiany nr działki ewidencyjnej wymaga zgody odpowiednich organów administracji, takich jak urząd gminy lub starostwo powiatowe.
 • Wniosek o zmianę nr działki ewidencyjnej należy złożyć u właściwego organu w formie pisemnej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie oraz wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, mapy geodezyjne itp.
 • Decyzja o zmianie nr działki ewidencyjnej podejmowana jest na podstawie analizy zgromadzonej dokumentacji oraz przeprowadzenia odpowiednich badań terenowych.
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, organ administracji wydaje decyzję administracyjną, która jest podstawą do zmiany nr działki ewidencyjnej w odpowiednich rejestrach i dokumentach.

Warto pamiętać, że zmiana nr działki ewidencyjnej może być czasochłonna i wiązać się z dodatkowymi kosztami. Przed podjęciem decyzji o takiej zmianie, zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi specjalistami, takimi jak geodeta czy prawnik, aby omówić szczegóły procedur oraz ewentualne konsekwencje.

Nr działek ewidencyjnych – FAQ

Jak zidentyfikować numer działki ewidencyjnej?

Aby zidentyfikować numer działki ewidencyjnej, można skonsultować się z miejscowym urzędem gminy lub skorzystać z dostępnych baz danych online, w których można wyszukać numer działki na podstawie adresu nieruchomości.

Czy numer działki ewidencyjnej może ulec zmianie?

Tak, numer działki ewidencyjnej może ulec zmianie w przypadku zmiany granic działek, podziału lub scalenia nieruchomości.

Jakie są najważniejsze informacje zawarte w numerze działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej zawiera informacje dotyczące lokalizacji i identyfikacji konkretnej działki nieruchomości, takie jak gmina, powiat, obręb, numer ewidencyjny oraz powierzchnia działki.