Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

fotowoltaika
Poradnik

Fotowoltaika dla spółdzielni mieszkaniowej – najważniejsze pytania

Fotowoltaika dla spółdzielni to kolejny krok rozwoju OZE w Polsce i jest tak z całą pewnością. Świadczą o tym wprowadzane rozwiązania prawne, zainteresowanie branży, jak również samych spółdzielni. W końcu skoro fotowoltaika podbiła dachy domów jednorodzinnych, to dlaczego nie miałaby pomóc spółdzielniom?

Wrogiem inwestycji jest niepewność, w tym artykule rozwiejemy więc kilka najważniejszych wątpliwości na temat instalacji fotowoltaicznych dla spółdzielni.

Czy spółdzielnie mogą być prosumentami?

Osoby prywatne, firmy, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i inne podmioty zarządzające budynkami zamieszkania zbiorowego mogą być prosumentami energii odnawialnej. To ważne, bo prosumenci mogą bez zbędnych formalności postawić instalację fotowoltaiczną o wielkości do 50 kWp. Nie jest potrzebne nawet pozwolenie na budowę!

Gdzie można montować panele fotowoltaiczne dla spółdzielni mieszkaniowej?

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą postawić instalację fotowoltaiczną na dachu budynku lub w jego pobliżu. Warunkiem jest możliwość fizycznego podłączenia instalacji fotowoltaicznej przed licznikiem obwodu zasilającego części wspólne (oświetlenie klatki, windy itp.). Im dalsza odległość instalacji od budynku, tym wyższe straty energii i tym grubszy przewód trzeba zastosować, by temu przeciwdziałać.

Jak działa instalacja fotowoltaiczna dla spółdzielni?

Wytłumaczmy działanie instalacji fotowoltaicznej dla spółdzielni w 5 krokach:

  1. Panele fotowoltaiczne generują prąd, tym więcej, im mocniej świeci słońce
  2. Inwerter przekształca prąd stały na prąd przemienny
  3. Prąd przemienny zasila części wspólne budynku wielolokalowego, na przykład oświetlenie klatek schodowych i piwnic oraz windy
  4. Nadmiarowa energia jest eksportowana do sieci energetycznej i odkupuje ją sprzedawca energii
  5. Wartość wyeksportowanej energii pomniejsza rachunki za prąd spółdzielni, z rocznym okresem rozliczeniowm.

Dzięki krokowi piątemu fotowoltaika obniża rachunki za prąd nie tylko w letnie słoneczne dni, ale też w najgorszą zimową niepogodę! 

Niestety spółdzielnie nie mogą obecnie efektywnie zarabiać na fotowoltaice. Jeśli pod koniec roku na koncie u sprzedawcy prądu zostanie im nadwyżka pieniężna, będą mogli wypłacić jedynie 20%. Słabo? Słabo. Oznacza to też, że instalacje spółdzielni nie mogą być zbyt duże, bo i po co? Ich zyski zostały prawnie ograniczone. W konsekwencji spółdzielnie, podmioty dysponujące często dużą powierzchnią dachu oraz środkami, nie mogą należycie wykorzystać ich zainwestować.

Na szczęście rząd przygotował alternatywny program, który w zapowiedzi ma adresować te problemy. To prosument lokatorski.

Szczególny przypadek prosumenta lokatorskiego

Prosument lokatorski to zapowiadane przez rząd rozwiązanie, które ma powiększyć i spopularyzować instalacje fotowoltaiczne na budynkach zamieszkania zbiorowego. Plan jest taki, by usunąć największą bolączkę prosumentów – ograniczenie wypłatę nadwyżek rocznych do 20%. Prosument lokatorski ma wypłacać 100% nadwyżek i to nie na koniec roku, ale co miesiąc.

Oznacza to, że spółdzielnie będą mogły postawić instalację fotowoltaiczną maksymalnej wielkości (50 kWp) i nie tylko obniżyć z nią rachunki za prąd, ale też czerpać z niej zyski. Zarobione pieniądze można potem przeznaczyć na pokrycie opłat administracyjnych i remontowych, z korzyścią dla wszystkich członków spółdzielni.

To nie koniec dobrych wieści!

Jakie dotacje mogą obniżyć koszt fotowoltaiki dla spółdzielni?

Od 1 lutego 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmuje wnioski o Grant na OZE. To program dofinansowania obejmujący między innymi instalacje fotowoltaiczne, który wynosi 50% wartości netto instalacji fotowoltaicznej!

Grant na OZE przeznaczony jest dla zarządców budynków zamieszkania zbiorowego, to jest wspólnot, spółdzielni oraz innych podmiotów. Obejmuje nie tylko montaż nowej instalacji, ale też rozbudowę starej o co najmniej 25% mocy.

Podsumowując, nadchodzą dobre lata dla spółdzielni. Grant na OZE, prosument lokatorski, możliwość obniżania rachunków za prąd – wszystko to sprawia, że fotowoltaika dla spółdzielni jest warta zainteresowania.