Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

sm gniezno
Spółdzielnie

SM Gniezno – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gnieźnie

Spółdzielnia mieszkaniowa w Gnieźnie istnieje od 20 sierpnia 1902 roku. Początkowo była ona zarejestrowana jako niemiecka spółdzielnia, jednakże po odzyskaniu niepodległości, w maju 1920 roku jej udziały zostały wykupione przez Polaków i została zarejestrowana już jako polska spółdzielnia.

Początki działalności SM Gniezno

Z początku działalność spółdzielni polegała jedynie na eksploatacji przejętych nieruchomości, w latach 50-tych rozpoczęto budowanie nowych mieszkań dla obywateli. Pod koniec 1969 roku, spółdzielnia posiadała już 38 budynków z 1193 lokalami mieszkalnymi oraz 4 pawilony handlowe. Działalność spółdzielni stopniowo się rozszerzała, nie ograniczała się już jedynie do eksploatacji i administrowania nieruchomościami: powstała telewizja kablowa, wodomierze indywidualne dla każdego mieszkania oraz rozliczanie każdego mieszkańca indywidualnie za zużytą energię cieplną w lokalu.

Czasy obecne

Aktualnie spółdzielnia w Gnieźnie stale rozwija, wprowadzając do swojego miasta nowe rozwiązania oraz modernizując stare. Zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem mieniem spółdzielczym, zarządzaniem i administrowaniem wspólnotami mieszkaniowymi oraz zarządzaniem najmem lokali mieszkalnych, usługowych, handlowych oraz garaży.

Prezesem zarządu spółdzielni jest Zdzisław Kujawa, a zastępcą prezesa Roman Klejborowski.

Na stronie internetowej spółdzielni znaleźć można spis, w którym znajduje się 231 nieruchomości, którymi aktualnie zarządza spółdzielnia. Każda z nieruchomości jest objęta opieką, polegającą na właściwej eksploatacji budynku oraz modernizowanie jej, by jej stan się nie pogorszył. Spółdzielnia zajmuje się również windykacją należności w przypadku niespłacania czynszu przez lokatorów, a także obsługuje nieruchomości pod względem finansowo-księgowym. Poprzez obsługę administracyjną lokali, spółdzielnia w Gnieźnie zawiera umowy z firmami sprzątającymi, dostawcami mediów komunalnych, a nawet ubezpieczycielami.

Zadania SM Gniezno

Spółdzielnia jest także odpowiedzialna za usuwanie wszelkich usterek lub awarii mających miejsce w budynkach, którymi administruje. Po jej stronie jest organizowanie remontu nieruchomości, od początku do końca. Może też być reprezentantem właścicieli przed sądem lub organami administracji państwowej.

Strona internetowa spółdzielni w Gnieźnie jest bardzo przejrzysta i każdy klient może za pomocą panelu klienta szybko skontaktować się z pracownikami spółdzielni, zobaczyć informacje dotyczące swojego czynszu, czy też po prostu dowiedzieć się nieco więcej o samej historii spółdzielni mieszkaniowej.