Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW
Spółdzielnie

Spółdzielnia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW

Spółdzienia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW to aktywna spółdzielnia zarejestrowana pod numerem KRS 0000127386. Od momentu rejestracji w 2002 roku, spółdzielnia rozwija się i świadczy wysokiej jakości usługi zarządzania nieruchomościami na terenie Krakowa i okolic. Jej siedziba znajduje się przy ulicy Mała Góra 6, 30-864 Kraków, w województwie małopolskim.

Podstawowa działalność spółdzielni

Spółdzienia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW specjalizuje się w zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie. Zgodnie z klasyfikacją PKD, podstawową działalnością spółdzielni jest „Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie” (6832Z). Dzięki swojemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, spółdzielnia zapewnia kompleksową opiekę nad nieruchomościami, dbając o ich stan techniczny, czystość oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Lokalizacja i kontakt

Adres: Mała Góra 6, 30-864 Kraków

Kontakt: 12 658 62 24

Struktura organizacyjna spółdzielni

Spółdzienia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW posiada zarząd, który reprezentuje spółdzielnię. Zgodnie z informacjami z Krajowego Rejestru Sądowego, zarząd składa się z co najmniej dwóch członków. Reprezentację spółdzielni może również sprawować jeden członek zarządu wraz z osobą przez zarząd upoważnioną jako pełnomocnik. Skład zarządu jest regularnie monitorowany i ulega zmianom w zależności od potrzeb spółdzielni.

Organ nadzoru

Spółdzienia mieszkaniowa NOWY BIEŻANÓW podlega nadzorowi organów, które dbają o prawidłowe funkcjonowanie spółdzielni. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest odpowiedzialny za nadzór nad działalnością spółdzielni. Ponadto, władze spółdzielni wyznaczają osobę odpowiedzialną za nadzór oraz wspierające ją osoby, które czuwają nad prawidłowym i zgodnym z przepisami prowadzeniem działalności spółdzieni mieszkaniowiej NOWY BIEŻANÓW.

Kapitał zakładowy i status spółdzielni

Spółdzielnia NOWY BIEŻANÓW posiada kapitał zakładowy, który umożliwia jej funkcjonowanie i rozwój. Status spółdzielni jest aktywny, co oznacza, że jest ona nadal czynna i prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Spółdzielnia NOWY BIEŻANÓW to profesjonalna spółdzielnia, która od wielu lat świadczy usługi zarządzania nieruchomościami na najwyższym poziomie. Jej skuteczne zarządzanie, doświadczenie oraz zaangażowanie w dbanie o nieruchomości sprawiają, że jest ona cenionym partnerem dla klientów w Krakowie i okolicach. Dzięki zaangażowaniu zarządu oraz nadzorowi organów, spółdzielnia rozwija się i utrzymuje status aktywnej jednostki na rynku.