Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych
Spółdzielnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu powstała w 1958 roku i została zarejestrowana przez Sąd Powiatowy dla miasta Poznania jako Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa. Obecną nazwę nosi od 1965 roku.

Status SMOM

Jest największą Spółdzielnią Mieszkaniową w Wielkopolsce i jedną z największych w kraju. Liczy ponad 40 tysięcy członków. W tym roku obchodzić będzie jubileusz 45-lecia powstania.

Pierwsze inwestycje SM „Osiedle Młodych” związane były z ul. Bogusławskiego, Rutkowskiego i osiedlem „Wierzbak” na Jeżycach. Jednak rozbudowa powojennego Poznania w kierunku wschodnim skłoniła do zagospodarowania prawego brzegu Warty i w 1965 roku Spółdzielni powierzono budowę i eksploatację nowych osiedli mieszkaniowych na Ratajach w dzielnicy Nowe Miasto.

Historia Spółdzielni

Pierwsze budynki oddano do użytku w 1968 roku. W następnych dziesięcioleciach zasoby Spółdzielni stale się powiększały, a na Rataje wprowadzało się coraz więcej rodzin. Obecnie w 356 budynkach zamieszkuje ponad 85 tysięcy osób. Spółdzielnię tworzy 9 osiedli wyodrębnionych organizacyjnie i gospodarczo.

Najstarsze ratajskie osiedla: „Piastowskie”, „Jagiellońskie”, „Oświecenia”, „Powstań Narodowych”, „Rzeczypospolitej”, „Bohaterów II Wojny Światowej”, „Armii Krajowej” tworzą tzw. „Dolny Taras Rataj”. Na Górnym Tarasie położone są osiedla: „Lecha”, „Czecha”, „Rusa”, „Zodiak”, „Tysiąclecia”, „Stare Żegrze”, „Polan” i „Orła Białego”, budowane od początku lat 70. do dziś. Do Spółdzielni należy również osiedle „Pomet”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych obecnie

Ostatnie inwestycje mieszkaniowe Spółdzielni to nowoczesne bloki na os. „Stare Żegrze”, wybudowane w latach 1995—2001. Jest wśród nich budynek nagrodzony „Złotym Ołówkiem 2000” w konkursie poznańskich mediów na najciekawszy projekt architektoniczny. Spółdzielnia dysponuje własnym Międzyosiedlowym Pogotowiem Technicznym oraz Zakładem Budowlano-Remontowym.

Od początku swego istnienia Spółdzielnia zajmuje się działalnością kulturalną. Kilkanaście domów kultury i klubów zapewnia bogatą ofertę kulturalną, sportową i artystyczną – najstarszy dom kultury, ODK „Na Skarpie”, w 2001 r. obchodził 30-lecie istnienia. Przy Spółdzielni działa również Ratajski Dom Harcerza „Skaut”, dysponujący Stanicą Harcerską „Gościraj” w Gościmiu k. Drezdenka.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych  – Infrastruktura

Przez wszystkie lata budowie osiedli mieszkalnych towarzyszyło powstawanie szkół, przedszkoli i ośrodków zdrowia. Na wszystkich osiedlach doskonale rozwinęła się sieć sklepów i punktów usługowych. Cechą charakterystyczną osiedli ratajskich jest duża ilość zieleni, skwerów i alejek spacerowych.

W 2002 roku wznowiono na szeroką skalę realizację prac termomodernizacyjnych. Jest to największa inwestycja ostatnich lat. Wskutek tych prac budynki zostaną ocieplone i zyskają nowe, barwne elewacje.