Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnie

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie powstała w lutym 1959 roku z inicjatywy pracowników Fabryki Lokomotyw „Fablok” w Chrzanowie.

Jako pierwszy oddano do użytku budynek przy ul. Kopernika 3 w Chrzanowie. Do roku 1966 działalność Spółdzielni miała stosunkowo ograniczone rozmiary, oddawano do eksploatacji po jednym budynku rocznie (były to budynki o charakterze „plomb”). Od 1966 roku realizowano budowę całych osiedli.

Lata 70. to okres przyspieszonego rozwoju działalności inwestycyjnej. Zasoby mieszkaniowe wzrosły około trzykrotnie w stosunku do pierwszego dziesięciolecia. W latach 80. zrealizowano ponad 45% istniejących zasobów. W 1993 roku zostały oddane do użytku ostatnie budynki.

Od 1994 roku Spółdzielnia koncentruje się na remontach i modernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych.

Zakres prowadzonych prac remontowych dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa, sprowadzającego się głównie do remontów pokryć dachowych, instalacji gazowych, elektrycznych, dźwigów osobowych, przewodów kominowych oraz ciągów komunikacyjnych. Modernizacją w pierwszym rzędzie objęto docieplenie budynków oraz instalację centralnego ogrzewania. Coraz bardziej racjonalna staje się gospodarka takimi mediami, jak ciepło czy woda. Użytkownicy lokali mają bezpośredni wpływ na wysokość ich zużycia, co w konsekwencji znacznie obniża koszty eksploatacji.

W bieżących działaniach Spółdzielnia nie zapomina o utrzymaniu właściwego stanu sanitarno-porządkowego swoich zasobów. Od ośmiu lat we własnym zakresie Spółdzielnia wywozi odpady komunalne z Chrzanowa i Trzebini, świadcząc równocześnie usługi właścicielom sąsiadujących nieruchomości. Sukcesywnie powstają nowe miejsca parkingowe na poszczególnych osiedlach.

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chrzanowie prowadzi szeroko zakrojoną działalność społeczno-wychowawczą. W klubach „Pegaz” i „Promień” organizowane są spotkania okolicznościowe i codzienne zajęcia dla mieszkańców w każdym wieku, jednak z przewagą zajęć dla dzieci i młodzieży. Latem i zimą prowadzona jest działalność związana z aktywnym wypoczynkiem. Koła Seniora to też ważny element życia kulturalnego Spółdzielni. Dużym powodzeniem cieszą się imprezy „wielopokoleniowe”. Do tradycji przeszły „Rodzinne spotkania w plenerze” organizowane jesienią od kilkunastu lat przez Klub „Pegaz” w Chrzanowie.

Obecnie PSM w Chrzanowie zrzesza 8 893 członków. Spółdzielcze tereny w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu zajmują powierzchnię ponad 65 ha.

W skład zasobów mieszkaniowych wchodzi: 184 budynków wielomieszkaniowych, to jest 8 516 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 425 923 m2, 9 pawilonów handlowo-usługowych o powierzchni ponad 12 000 m2 oraz 196 garaży.

Wyposażenie osiedli w obiekty usługowe, handlowe, oświatowe oraz zróżnicowane rozwiązania architektoniczne i zieleń sprawiają, że osiedla PSM są przyjaznym miejscem zamieszkania dla ponad 27 000 mieszkańców.

PSM Chrzanów

Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa
32-500 Chrzanów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17
tel. (32) 623 40 72, fax (32) 623 47 54