Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnia mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód
Spółdzielnie

Spółdzielnia mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód

Prądnik Biały-Wschód Housing Cooperative to jedna z najważniejszych i najbardziej uznanych wspólnot mieszkaniowych w Krakowie. Zajmuje się zarządzaniem i utrzymaniem budynków mieszkalnych na terenie tej malowniczej dzielnicy. Działania Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały-Wschód opierają się na wieloletnim doświadczeniu i dbałości o dobro mieszkańców.

Lokalizacja i dane kontaktowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód ma swoją siedzibę w Krakowie, przy ulicy Grażyny 3. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z biurem Spółdzielni pod numerami telefonów: 12 415 48 83, 12 415 03 38, 12 415 18 62. Dodatkowo, istnieje możliwość wysłania wiadomości e-mail na adres [email protected].

Opis spółdzielni mieszkaniowej Prądnik Biały-Wschód

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód jest odpowiedzialna za zarządzanie i administrowanie budynkami mieszkalnymi na terenie osiedla Prądnik Biały-Wschód w Krakowie. Jej głównym celem jest zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług, utrzymanie infrastruktury oraz troska o dobro wspólnoty.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także przestrzega zasad RODO (Rozporządzenie PE i Rady Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych). Jako administrator danych osobowych, Spółdzielnia gromadzi informacje w celu dodania ich do bazy Targeo oraz publikacji w wyszukiwarce firm i na mapach. Oprócz tego, dane mogą być udostępniane partnerom biznesowym Spółdzielni.

Działalność spółdzielni mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód prowadzi szeroki zakres działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom komfortu i bezpieczeństwa. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych obszarów działań Spółdzielni:

1. Zarządzanie budynkami i infrastrukturą

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód odpowiedzialna jest za zarządzanie budynkami mieszkalnymi na terenie osiedla. W ramach tej działalności, Spółdzielnia zajmuje się monitorowaniem stanu technicznego budynków, przeprowadzaniem remontów i napraw, jak również utrzymaniem czystości i porządku na terenie wspólnoty mieszkaniowej.

2. Bezpieczeństwo i ochrona mieszkańców

Bezpieczeństwo mieszkańców jest jednym z priorytetów Spółdzielni Mieszkaniowej Prądnik Biały-Wschód. Współpracując z odpowiednimi służbami, Spółdzielnia dba o zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony na terenie osiedla. W razie potrzeby, mieszkańcy mogą korzystać z numerów alarmowych, takich jak S.O.S (tel. 112), policja (tel. 997), pogotowie (tel. 999) czy straż pożarna (tel. 998).

3. Wspólne inicjatywy i wydarzenia społeczne

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód promuje integrację i budowanie wspólnoty poprzez organizację różnorodnych wydarzeń społecznych. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach, czy imprezach kulturalnych, które mają na celu umocnienie więzi między sąsiadami.

4. Wspieranie osób starszych i samotnie mieszkających

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód szczególną uwagę przywiązuje do potrzeb osób starszych i samotnie mieszkających. Działa na rzecz zapewnienia wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach, jak również organizuje spotkania i warsztaty skierowane do tej grupy mieszkańców.

5. Komunikacja i informacja dla mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód dba o regularną komunikację z mieszkańcami. Informacje dotyczące aktualności, planowanych remontów, czy zmian w funkcjonowaniu osiedla są przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak strona internetowa, tablice ogłoszeń czy biuletyny informacyjne.

Informacje dodatkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód posiada NIP: 6750007156 oraz REGON: 003887759. Jest zarejestrowana pod numerem KRS: 0000218093. W celu dokonania płatności, mieszkańcy mogą skorzystać z numeru konta: PKO BP O/Kraków 33 1240 4722 1111 0000 4854 1958.

Ważne jest, aby mieszkańcy osiedla Prądnik Biały-Wschód zachowali czujność i ostrożność. Spółdzielnia apeluje o nieufanie wobec nieznajomych osób, nie wpuszczanie ich do mieszkań oraz niepodawanie przez telefon żadnych danych osobowych.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik Biały-Wschód jest zaangażowana w troskę o dobro mieszkańców, zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska oraz budowanie silnej wspólnoty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, Spółdzielnia odgrywa istotną rolę w rozwoju osiedla Prądnik Biały-Wschód w Krakowie.