Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

mały zus ile wynosi
Poradnik

Czym jest Mały ZUS i jak go wyliczyć?

Mały ZUS to ulga dla przedsiębiorcow, którzy generują niewielkie dochody. Wprowadzona w 2019 roku, od początku budziła wiele kontrowersji. Jednak mimo krytyki, niektórzy przedsiębiorcy przyjęli ją z entuzjazmem. W 2020 roku ulga przybrała nową formę – mały ZUS plus. Chociaż nadal budzi ona wiele pytań, w tym artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze z nich, takie jak mały ZUS ile wynosi, kto może z niej skorzystać i jak długo.

Kto kwalifikuje się do Małego ZUS?

Mały ZUS jest dostępny dla przedsiębiorcow, którzy osiągnęli niewielkie dochody w poprzednim roku kalendarzowym. Aby skorzystać z tej ulgi, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.

Po pierwsze, jego roczny przychod nie może przekroczyć 120 000 zł. Po drugie, przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Po trzecie, nie może korzystać z karty podatkowej, chyba że prowadzi jednocześnie ewidencję VAT.

Innym ważnym warunkiem jest to, że przedsiębiorca nie może korzystać z ulgi, jeśli wykonywał działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca pracował dla kogoś innego, a następnie rozpoczął własną działalność gospodarczą, nie może korzystać z ulgi.

Ile wynosi składka w ramach Małego ZUS?

Składka na ubezpieczenie społeczne w ramach Małego ZUS jest obliczana na podstawie dochodów przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego. Jest to kwota, którą przedsiębiorca musi zapłacić za ubezpieczenie społeczne.

Do obliczenia składki na ubezpieczenie społeczne w ramach Małego ZUS, przedsiębiorca musi podzielić swój roczny dochod przez liczbę dni, w które prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym, a następnie pomnożyć wynik przez 30. Otrzymana kwota jest podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie społeczne.

Przykład obliczenia składki:

Załóżmy, że przedsiębiorca osiągnął w poprzednim roku dochod w wysokości 67 500 zł i prowadził działalność przez cały rok. W takim przypadku, podstawa składki wynosi:

67 500 zł / 365 dni x 30 = 5 547,95 zł

Następnie, tę kwotę należy pomnożyć przez współczynnik 0,5:

5 547,95 zł x 0,5 = 2 773,98 zł

Tak więc, składka na ubezpieczenie społeczne w ramach Małego ZUS wynosi 2 773,98 zł.

Jak zgłosić się do Małego ZUS?

Jeśli przedsiębiorca chce korzystać z ulgi Mały ZUS Plus, musi zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić za pomocą formularzy ZUS ZUA/ZZA, które są dostępne na stronie internetowej ZUS.

W formularzu, przedsiębiorca musi podać kod tytułu ubezpieczeń 05 90 lub 05 92, który oznacza składki od dochodu. Termin zgłoszenia do ulgi powinien być taki sam jak termin wyrejestrowania, aby zachować ciągłość ubezpieczeniowej.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS?

Z ulgi Mały ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej. Po tym czasie, przedsiębiorca musi opłacać składki w normalnej wysokości.

Jednak po upływie dwóch lat opłacania tradycyjnego ZUS, przedsiębiorca może ponownie ubiegać się o ulgę Mały ZUS Plus, o ile spełnia wszystkie warunki.

Podsumowanie

Mały ZUS Plus to ulga dla przedsiębiorcow, którzy osiągają niewielkie dochody. Aby z niej skorzystać, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków, takich jak osiągnięcie w poprzednim roku kalendarzowym przychodów nieprzekraczających 120 000 zł.

Składka na ubezpieczenie społeczne w ramach Małego ZUS jest obliczana na podstawie dochodów przedsiębiorcy z poprzedniego roku kalendarzowego. Aby obliczyć składkę, przedsiębiorca musi podzielić swój roczny dochod przez liczbę dni, w które prowadził działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym, a następnie pomnożyć wynik przez 30.

Z ulgi Mały ZUS Plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli przedsiębiorca chce korzystać z ulgi Mały ZUS Plus, musi zgłosić to do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą formularzy ZUS ZUA/ZZA.