Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

emerytura z krus ile wynosi netto
Poradnik

KRUS Emerytura: Ile wynosi netto?

Zmiany w systemie emerytalnym KRUS to temat, który stale budzi zainteresowanie rolników w Polsce. Wymierne korzyści, jakie niesie za sobą przystąpienie do Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, często rodzą pytania o konkrety – jak na przykład „KRUS emerytura – ile wynosi netto?”. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie najnowszych informacji na ten temat, uwzględniając najnowsze zmiany wprowadzone w 2023 roku.

Krus: Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenie

Ustawa o KRUS przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem: obowiązkowe i dobrowolne. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy sytuacji, gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy. Dobrowolne ubezpieczenie, na wniosek, dotyczy sytuacji, gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

Zmiany w naliczaniu emerytur KRUS

W 2023 roku wprowadzono istotne zmiany w naliczaniu emerytur KRUS. Zgodnie z nowymi przepisami, emerytura podstawowa została podwyższona do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych. Oznacza to znaczny wzrost emerytur rolniczych, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych.

Emerytura rolnicza: Ile wynosi?

Ustawa z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadziła istotne zmiany w zakresie emerytur rolniczych. Od 1 marca 2023 r. emerytura podstawowa podwyższa się do 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych (czyli emerytury wypłacanej przez ZUS). W praktyce oznacza to, że emerytura podstawowa wzrośnie do kwoty 1429,60 zł (wzrost o 345,02 zł).

KRUS: Kwota podwyżki świadczenia nie może być niższa niż 250 zł. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) wysokość świadczenia będzie niższa od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2023 r. 1.588,44 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.588,44 zł.

Obliczanie wysokości emerytury rolniczej

Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się i wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. W praktyce oznacza to, że im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, tym wyższa będzie ostateczna kwota emerytury lub renty.

Emerytura rolnicza w zależności od stażu pracy

Wysokość emerytury rolniczej zależy od długości stażu pracy rolnika. Przykładowo, rolnik z 25-letnim stażem pracy otrzyma emeryturę w wysokości 1686,93 zł brutto. W zależności od długości stażu pracy, wysokości emerytur rolniczych są następujące:

  • 25-letni staż pracy – 1 686,93 zł,
  • 30-letni okres składkowy – 1 715,52 zł,
  • 35-letni okres pracy – 1 758,41 zł,
  • 40-letni okres pracy – 1 787,00 zł.

13. emerytura w 2023 roku

W 2023 roku każdy emeryt otrzyma także tzw. „trzynastą emeryturę”. Jej wysokość będzie taka sama dla każdego emeryta, bez względu na długość stażu pracy, i wyniesie 1588,44 zł.

Dodatek emerytalny dla osób opłacających wyższe składki

Osoby, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, otrzymają dodatek do emerytury. Dodatek ten wyniesie 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Na przykład, emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat, otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł brutto miesięcznie.

Podsumowanie

Emerytura rolnicza z KRUS to temat, który z pewnością budzi zainteresowanie wielu osób. W związku z tym, ważne jest, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i zmianami w tym zakresie. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak jest obliczana emerytura rolnicza i ile wynosi netto.