Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

msm mielec
Spółdzielnie

MSM Mielec – Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu sięga roku 1958 i zaczyna się od administrowania i zarządzania jedną zaledwie nieruchomością położoną przy ul. Biernackiego. Od tamtego czasu Spółdzielnia przeszła długą drogę oraz stawiła czoło wielu kłopotom i trudnościom związanym z burzliwą historią naszego kraju a co za tym idzie zmieniającymi się warunkami dla samej spółdzielczości. Pomimo wielu przeciwności od początku powstania Spółdzielni zostało zrealizowanych wiele projektów inwestycyjnych a na dzień dzisiejszy spółdzielnia jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Mielcu i zarządza takimi osiedlami jak:

  • Osiedle im. M. Kopernika
  • Osiedla im. S. Żeromskiego
  • Przecław
  • Osiedle „Lotników”
  • Osiedle im. W. Szafera
  • Osiedle Smoczka

Struktura MSM Mielec

Zarząd MSM Mielec nie zapomina również o działalności społeczno – wychowawczej i w ramach zaspokajania kulturalnych potrzeb mieszkańców prowadzi Spółdzielczy Dom Kultury wraz z filiami, w których z inicjatywy Spółdzielni organizowane są różnorodne działania kulturalno-oświatowe. Szeroka i różnorodna oferta SDK została tak pomyślana aby zaspokoić oczekiwania i gusta odbiorców w każdym wieku i dopasować się do ich zainteresowań i wymagań.

Aby usprawnić działalność Spółdzielni i ułatwić życie mieszkańcom, w budynkach będących w gestii Spółdzielni prowadzone są prace modernizacyjne przy uwzględnieniu i z wykorzystaniem najnowszych technologii. Doskonałym przykładem takich działań może być instalacja wodomierzy ze zdalnym odczytem, niekłopotliwym dla mieszkańców poszczególnych mieszkań. Kolejnym działaniem prowadzącym do poprawy życia mieszkańców jak również ochrony ich zdrowia i poprawy komfortu a zrealizowanym w latach 2012 – 2013 była termomodernizacja dotycząca ponad 60 budynków. W ramach projektu i przy wykorzystaniu między innymi funduszy unijnych został dodatkowo poddany renowacji obszar o łącznej powierzchni ponad 6000 metrów kwadratowych. Całkowita wartość zrealizowanych projektów to ponad 4 miliony złotych. W wyniku podjętych działań nie tylko poprawiono komfort życia mieszkańców ale również znacząco poprawiono estetykę budynków oraz ich otoczenia.

Zarząd MSM Mielec

Zarząd i kierownictwo Spółdzielni stanowią ludzie z dużym doświadczeniem oraz merytorycznym przygotowaniem z zakresu budownictwa i administracji oraz zarządzania nieruchomościami. Dzięki dobrze dobranej grupie zarówno osób stanowiących zarząd jak i szeregowych pracowników, Spółdzielnia jest w stanie sprostać wyzwaniom XXI wieku i zabezpieczyć możliwości rozwoju na przyszłość. Dzięki zaangażowaniu i fachowej wiedzy pracowników,  w latach 2011 i 2013 MSM Mielec była zdobywcą pierwszego miejsca w programie DOBRA SPÓŁDZIELNIA i znajduje się w czołówce prowadzonego od szeregu lat Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych Województwa Podkarpackiego.