Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

krakowska spółdzielnia mieszkaniowa
Spółdzielnie

KSM Kraków – Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała podczas zebrania Warszawskiej Grupy Założycielskiej 20 grudnia 1929 roku. 2 stycznia 1930 roku odbyły się wybory pierwszego trzyosobowego Zarządu Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W tym samym roku rozpoczęła się też budowa pierwszego budynku mieszkalnego przy ulicy Parkowej 15. 21 maja 1939 roku nastąpiło uroczyste otwarcie domu mieszkalnego i części społecznej przy ulicy Parkowej. Niestety dwa lata później na wskutek rewizji budynku zostali aresztowani członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu przez niemieckie Gestapo.

Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa – Historia

W sierpniu 1967 zostały ukończone dwa budynki na osiedlu „Na Kozłówce”. W latach 1974-1978 trwała budowa osiedla Nowy Prokocim. W 1978 roku osiedle Nowy Prokocim zajęło IV miejsce w ogólnopolskim konkursie „Mistrz Go­spodarności”. W 1979 roku zostają oddane do użytku pierwsze w Krakowie dwa Rodzinne Domy Dziecka, które znajdują się na terenie osiedla Nowy Bieżanów. W 1982 roku następuje przeniesienie biura Zarządu  Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z ulicy Bohaterów Stalingradu na osiedle Nowy Prokocim. We wrześniu 1999 roku zgodnie z Uchwałą numer 2/99 Zebrania Przedstawicieli Członków Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podzia­łu Spółdzielni. W listopadzie 2000 następuje rejestracja spółdzielni powstałych z podzielenia. Są to poszczególne: Nowy Prokocim, Nowy Bieżanów, Na Kozłówce, Staromiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa. W czerwcu 2004 następuje przeniesienie siedziby Spółdzielni do własnych zasobów przy ulicy Rękawka 17.

KSM obecnie

Aktualnie funkcję Prezesa Zarządu Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pełni Bogumiła Kowal-Dzido.

Zakresem działania Prezesa jest:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni,
 2. koordynowanie i nadzorowanie pracy członka Zarządu wraz z kierowanymi przez niego komórkami organizacyjnymi w toku bieżącej działalności Spółdzielni,
 3. podejmowanie decyzji niezbędnych dla właściwego wykonania bieżących zadań Spółdzielni w zakresie niezastrzeżonym do kolegialnej decyzji Zarządu,
 4. realizowanie i nadzorowanie realizacji uchwał, postanowień i innych decyzji Zarządu oraz organów Spółdzielni,
 5. bezpośrednie kierownictwo, nadzór i kontrola nad komórkami organizacyjnymi będącymi w pionie Prezesa Zarządu.

W skład rady nadzorczej (wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2013 r)  Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzą:

 • Przewodniczący – Wiesław Żółkiewicz
 • Zastępca Przewodniczącego – Przemysław Ząbek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Marta Saciuk – Sędzielarz
 • Członkowie Rady Nadzorczej: Witold Kawecki, Maciej Lulek, Wiesława Olech, Iwona Sułowska

W skład Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej Krakowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzą:

 • Przewodniczący – Wiesława Olech
 • Członkowie – Witold Kawecki, Iwona Sułowska