Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

sm tczew
Spółdzielnie

SM Tczew – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie

Pomysł utworzenia „spółdzielni” jako odrębnej formy organizacyjnej i prawnej narodził się w Ameryce Północnej w początkach XIX wieku. Znamiennym wobec tego jest fakt iż już 26 sierpnia 1898 roku powołano w Tczewie do życia „Urzędniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową”. Ze środków własnych zakupiono grunty na których powstały pierwsze budynki mieszkalne, należące i zarządzane przez Spółdzielnię. Od tego czasu na skutek szeregu wydarzeń historycznych, przetaczających się przez Polskę wojen światowych, zmieniających się ustrojów gospodarczych oraz uregulowań prawnych, SM Tczew przeszła długą drogę reorganizacji, zmian i przekształceń aby ostatecznie w 1976 roku przyjąć, obowiązującą do dzisiaj nazwę „Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie”.

Początki SM Tczew

Z początkowych kilku budynków, zasoby spółdzielni rozrosły się i w dniu dzisiejszym stanowią ponad 8800 lokali mieszkalnych w których żyje blisko 18 tysięcy mieszkańców a budynki zlokalizowane są w Tczewie jak również w Pelplinie i Gniewie a sama Spółdzielnia należy do najstarszych w Polsce i największych na Pomorzu.

W ramach struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tczewie działa 6 Administracji Osiedlowych:

  • „Czyżykowo” w Tczewie
  • „Garnuszewskiego” w Tczewie
  • „Suchostrzygi I” w Tczewie
  • „Suchostrzygi II” w Tczewie
  • A.O. w Pelplinie
  • A.O. w Gniewie

SM Tczew obecnie

Ze względu na fakt iż spora część administrowanych przez Spółdzielnię budynków ma grubo ponad 40 lub 50 a nierzadko i ponad 100 lat, konieczne było przeprowadzenie szeregu remontów i modernizacji usprawniających życie mieszkańców, poprawiających stan techniczny wiekowej i niejednokrotnie przestarzałej infrastruktury jak również podnoszących poziom bezpieczeństwa w budynkach. W ramach podjętych prac modernizacyjnych w latach 1994 – 2009 wykonano prace remontowo-modernizacyjne instalacji ciepłej wody, mające na celu likwidację niebezpiecznych i uciążliwych w użytkowaniu piecyków gazowych, w szeregu budynków wykonano instalację co i cw, zrealizowano szereg prac termomodernizacyjnych oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. W roku 2012 dokonano modernizacji istniejących dźwigów osobowych oraz zamontowano szereg nowych. W ramach projektu dotyczącego oszczędności w zużyciu energii elektrycznej dokonano modernizacji instalacji elektrycznej jak też wprowadzono system ograniczników poboru prądu.

Bieżące działania

Wszystkie te prace były możliwe do zaplanowania i przeprowadzenia dzięki wysoko wyspecjalizowanej kadrze Zarządu Spółdzielni jak również doskonale przygotowanym do wykonywania swoich zadań pracownikom niższego szczebla.

Spółdzielnia obok codziennej pracy administracyjno – zarządczej zajmuje się również wynajmem pomieszczeń gospodarczych jak też sal przeznaczonych na wszelkiego typu imprezy okolicznościowe.

W uznaniu włożonego wysiłku w wykonywanie szerokiej gamy prac i usług prowadzonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie jak też osiągnięć w propagowaniu pozytywnego wizerunku spółdzielczości mieszkaniowej została ona w roku 2016 nagrodzona, z okazji „Dnia Budowlanych 2016” pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie imienia dr Ryszarda Jajszczyka.