sm oświecenia kraków

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” została powołana 24 czerwca 1982 roku jako spółdzielnia budująca mieszkania głównie dla pracowników Huty im. T. Sendzimira.

Pierwsze bloki zrealizowane przez Spółdzielnię zostały oddane do eksploatacji w 1987 r. i od tego czasu, prowadząc szeroką działalność inwestycyjną, zbudowaliśmy ponad 60 budynków mieszkalnych.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym budownictwa mieszkaniowego (także największym w Krakowie w tym okresie), zrealizowanym przez naszą Spółdzielnię w latach 1987—1990, było osiedle „Oświecenia” obejmujące 30 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, lokalami handlowymi, placami zabaw, szkołą podstawową, a także własną siecią telewizji kablowej.

Aktualnie budujemy kompleks mieszkaniowy „Nowe Miasto – os. Mistrzejowice Zachód”. Budynek został zaprojektowanyw technologii tradycyjnej, z użyciem ekologicznych materiałów ceramicznych.

W ramach działalności eksploatacyjnej Spółdzielnia administruje swoimi zasobami stale je modernizując i remontując. Zasoby te stanowi 66 budynków zlokalizowanych w różnych dzielnicach Krakowa, 4 040 mieszkań zamieszkanych przez ponad 13,5 tys. osób oraz 80 lokali użytkowych i 176 garaży.

Dane kontaktowe

„Oświecenia” Kraków Spółdzielnia Mieszkaniowa
31-636 Kraków, os. Oświecenia 45
tel./fax (12) 647 07 08