Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

sm oświecenia kraków
Spółdzielnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” została powołana 24 czerwca 1982 roku jako spółdzielnia budująca mieszkania głównie dla pracowników Huty im. T. Sendzimira.

Pierwsze bloki zrealizowane przez Spółdzielnię zostały oddane do eksploatacji w 1987 r. i od tego czasu, prowadząc szeroką działalność inwestycyjną, zbudowaliśmy ponad 60 budynków mieszkalnych.

Największym przedsięwzięciem inwestycyjnym budownictwa mieszkaniowego (także największym w Krakowie w tym okresie), zrealizowanym przez naszą Spółdzielnię w latach 1987—1990, było osiedle „Oświecenia” obejmujące 30 budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną, lokalami handlowymi, placami zabaw, szkołą podstawową, a także własną siecią telewizji kablowej.

Aktualnie budujemy kompleks mieszkaniowy „Nowe Miasto – os. Mistrzejowice Zachód”. Budynek został zaprojektowanyw technologii tradycyjnej, z użyciem ekologicznych materiałów ceramicznych.

W ramach działalności eksploatacyjnej Spółdzielnia administruje swoimi zasobami stale je modernizując i remontując. Zasoby te stanowi 66 budynków zlokalizowanych w różnych dzielnicach Krakowa, 4 040 mieszkań zamieszkanych przez ponad 13,5 tys. osób oraz 80 lokali użytkowych i 176 garaży.

Dane kontaktowe

„Oświecenia” Kraków Spółdzielnia Mieszkaniowa
31-636 Kraków, os. Oświecenia 45
tel./fax (12) 647 07 08