Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

blok msm energetyka
Spółdzielnie

Rok 2018 w MSM Energetyka

Rok 2018 był kolejnym rokiem intensywnej pracy. Był także okazją do podsumowań i świętowania ze względu na jubileusz 60-lecia MSM Energetyka. Pamiątkowym medalem, upamiętniającym to wydarzenie, uhonorowano ponad 200 aktywnie pracujących na rzecz Spółdzielni osób. Najbardziej zasłużonym zostały wręczone specjalne odznaczenia.

Spółdzielnia mogła świętować swoje 60-lecie ze świadomością, iż podejmowane na co dzień działania służą jej dalszemu rozwojowi. Jakość zarządzania w MSM Energetyka została potwierdzona certyfikatem ISO 9001, przyznanym tym razem na trzy lata. Dotyczy on obszaru zarządzania i administrowania nieruchomościami i poświadcza spełnianie najnowszych standardów ISO 9001:2015.

Działania Spółdzielni oceniali także mieszkańcy. W tegorocznym badaniu satysfakcji efekty wykonywanej pracy uzyskały notę 3,2 (w skali 1 – 4). Warto wspomnieć, iż na Idzikowskiego zadowolenie wyraziło aż 100% badanych osób, zaś na Sadybie i Stegnach Północ w granicach 80 – 90 %.

W czerwcu obradowało Walne Zgromadzenie Członków, które dokonało wyborów członków Rady Nadzorczej. Przewodniczącym Rady na kolejny rok pozostał Janusz Gajda.

Rada Nadzorcza pracowała w tym roku m.in. nad zmianami w Statucie i części regulaminów, analizowała problemy prawne związane z wejściem RODO oraz ustawy przekształceniowej.

Finanse

W przyjętym w styczniu planie gospodarczym na 2018 rok założono wypracowanie blisko 6 mln nadwyżki bilansowej, przewidziano także prace remontowe o wartości 25 mln zł. Na ostateczne wyniki trzeba będzie poczekać, niemniej zgodnie ze sprawozdaniem z półrocza osiągnięta nadwyżka wyniosła już ponad 70% planu. Zrealizowane w połowie roku remonty stanowiły ok. 40% zaplanowanych prac.

Aktywność kulturalna i sportowa

Spółdzielnia to także aktywna działalność kulturalna i edukacyjna. W OEK Sadyba przez cały rok można było uczestniczyć w zajęciach artystycznych i edukacyjnych, dedykowanych nie tylko najmłodszym, ale także seniorom.

Systematycznie organizowano m.in. prelekcje, dzięki którym wyruszono w „podróż” np. do Indonezji, Boliwii, Etiopii, Nowej Zelandii, a nawet na Madagaskar.

Należy także wspomnieć o piłkarzach. W tym roku MLP grała według nowej formuły, z podziałem na dwie ligi. Mistrzem I ligi została drużyna Sadybiakos, natomiast zwycięzcą w II lidze zostali piłkarze Furji, co zapewniło im awans do grupy wyżej.

Będziemy pamiętać

W tym roku pożegnano Ryszarda Dzialuka i Janusza Kordela, związanych przez długie lata z MSM Energetyka poprzez swoją pracę i działalność.