Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie
Spółdzielnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Na Skarpie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” została powołana na Zebraniu Założycielskim 11.11.1981 roku. Jest malowniczo położona – wśród zieleni, na skarpie nadwiślańskiej, otoczona kompleksem leśnym. Budynki zostały wkomponowane w istniejącą zieleń, systematycznie wzbogacaną o nowe nasadzenia drzew, krzewów i roślin ozdobnych.

SM „Na Skarpie” jest spółdzielnią zrzeszającą około 10 650 członków. Zajmuje powierzchnię ok. 107 ha zamieszkiwaną przez ok. 35 000 osób.

Osiedle składa się z sześciu jednostek strukturalnych

W poszczególnych sektorach osiedla sukcesywnie dobudowywano obiekty towarzyszące: szkoły wraz z krytymi basenami i pełnowymiarowymi salami gimnastycznymi, przedszkola, żłobki, pawilony handlowe, place zabaw dla dzieci, place sportowe, itp.

Główne zadania Spółdzielni to budowanie lub nabywanie budynków i utrzymanie zasobów mieszkaniowych na odpowiednim poziomie oraz stała poprawa warunków życia mieszkańców. Priorytetem w działalności Spółdzielni jest ciągłe dążenie do poprawy stanu technicznego i estetycznego budynków, zieleni oraz infrastruktury osiedla poprzez własne profesjonalne służby techniczne.

W budynkach Spółdzielni wykonano następujące prace modernizacyjne: docieplenie budynków, montaż kompaktowych zestawów hydroforowych, opomiarowanie energii cieplnej oraz wody, wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach oraz pokrycie dachów wg najnowszych technologii.

Struktura SM Na Skarpie

SM „Na Skarpie” prowadzi wśród swych członków działalność społeczną i oświatową-kulturalną. Bazą tej działalności są kluby „Zodiak”, „Vademecum”, „Skorpion”, „Skarpianka” oraz modelarnie (szkutnicza i modeli plastikowych). Działa również sekcja kajakowa, organizująca cykliczne spotkania oraz spływy.

Oferta tej działalności skierowana jest do wszystkich mieszkańców osiedla, niezależnie od wieku i zainteresowań.

Budynek mieszkalny przy ul. Bolta 16 otrzymał tytuł „Obiekt Roku 2000” w kategorii budynków mieszkalnych wielorodzinnych. We wrześniu 2002 roku Spółdzielnię uhonorowano Złotą Odznaką „Zasłużony Dla Budownictwa”.